Mat & Miljö

sol-has-bg

Centerpartiet anser att hela landsbygdens potential ska tas tillvara. De gröna näringarna har stora möjligheter att bidra till hållbar miljö och grön tillväxt. Skogens resurser kan bli drivmedel och nya material samtidigt som skogen i sig tar upp mycket stor del av våra koldioxidutsläpp. Maten kan produceras och konsumeras i närområdet samtidigt som livsmedelsföretagen kan exportera till nya marknader.

Den offentliga sektorn är en stor kund och kan utöva ett stort inflytande. För att det ska gå att leva upp till högt ställda krav måste offentliga verksamheter och statliga bolag styras av mål som går att följa upp. Runt om i hela landet behöver kommuner och landsting jobba hårt för att kunna bli mer miljövänliga. När de upphandlar sådant som exempelvis mat vill vi att det ska ställas krav på att det som köps in är skonsamt för miljön. Det gäller även annat som transporter, planärenden och energifrågor.

Maten som serveras i den kommunala verksamheten vill vi ska vara sund, säker och hållbar. Marks kommun är en kommun med mycket lokala producenter som ska ha möjligheten att leverera till kommunala verksamheter. Vi har mycket att vara stolta över i svenskt jordbruk, varav den restriktiva antibiotikaanvändningen, de höga kraven på djurskydd samt det låga användandet av besprutningsmedel är några av sakerna. Centerpartiet arbetar för att den svenska livsmedelsproduktionen ska få förutsättningar att växa, så att vi håller markerna öppna och skapar fler jobb i den gröna näringen.

Vi har haft en fantastisk utveckling i landet när det kommer till förnybar energi och mer än halva elkonsumtionen kommer från förnybara källor. Marks kommun bör dra sitt strå till stacken och se till att vid ombyggnationer samt nybyggnationer sätta upp solpaneler och på andra sätt satsa på förnybar energi.

Centerpartiet vill att Sverige ska vara ett föredöme i miljö- och klimatarbetet. Ett framgångsrikt miljöarbete stannar inte i Mark eller inom landets gränser utan måste bedrivas inom EU, men även globalt. I agenda 2030 finns flera fastställda mål för ett mer hållbart samhälle.

Varor och livsmedel i ens omgivning ska inte innehålla skadliga ämnen. Gifterna i vår vardag måste minska. En av Centerpartiets främsta prioriteringar inom miljöpolitiken är arbetet för att skapa en giftfri vardag.

Centerpartiet vill:

  • Att kommunen vid upphandling av mat ställer samma krav på miljöhänsyn, djurskydd och restriktiv antibiotikaanvändning som det är på svensk livsmedelsproduktion.
  • Öka kunskapen bland personalen som köper in, tillagar och serverar mat i offentlig sektor, för att främja säkra och sunda måltider.
  • Att Marks kommun ska satsa på förnybar energi till egna verksamheter som exempelvis solpaneler vid om- och nybyggnation.
  • minska utsläpp från tjänstebilar Marks kommun genom smarta miljöval vid bilinköp.
  • Att vid om- och nybyggnation av kommunens lokaler ska material används som inte innehåller skadliga ämnen