Nu växlar vi upp

Bild

Marks Energi AB är för många ett okänt företag. I mitten av 90-talet bildades bolaget av framsynta politiker. Ibland heter det ”gör om gör rätt” men i det här fallet så blev det rätt från början.

När Marks Värme AB som det hette på den tiden bildades så värmdes mängder av hus med fossil eldningsolja. Genom att skapa Marks Värme AB så kunde ett stort antal villor, hyreshus och fabriker anslutas till fjärrvärmenätet. Genom att satsa på fjärrvärme kunde vi sänka våra koldioxidutsläpp radikalt.

Nu producerar Marks Energi AB inte bara värme och ånga utan också el. Elproduktionen uppgår till cirka 8-10 GWh per år vilket ungefär motsvarar årsförbrukningen i 500 villahushåll.

Till största delen produceras detta helt fossilfritt.

Nu är det dags för oss att jobba vidare. Vi måste producera mer el totalt och då gärna lokalt. Om vi producerar lokalt så minskar vi risken på att överföringsnätet skall belastas allt för hårt och småskaliga produktion är mindre sårbar.

Centerpartiet i Mark vill att vi producerar mer el i kommunens och de kommunala bolagens regi. Det här kan ske genom att investera i ytterligare en turbin på Assbergsverket. Vi bör också undersöka om vi kan installera fler solceller på taken på våra byggnader samt undersöka möjligheten att bygga solcellsparker. Vårt avloppsslam är också en slumrande resurs och vi bör undersöka om vi kan omvandla denna till biogas.

Utöver det här måste vi se över vår energianvändning inom den kommunala verksamheten. Var finns det möjlighet att spara el genom att energieffektivisera? Se till att nya byggnader byggs på ett hållbart sätt där värme och ventilation är optimerade för att spara energi. En inbesparad kilowattimme är den mest miljövänliga och billiga kilowatten.

Företrädarna för fossilpartierna brukar mumla ”Mer kärnkraft” när de stoppar huvudet i sandhögarna på Sahara! Lokalt kommer vi inte kunna eller vilja bygga nya kärnkraftverk men vi kan vara med och bidra till att elproduktionen ökar i Mark. Genom att göra kloka och framsynta beslut som kan genomföras här och nu kan vi vara en del av en grön omställning.

Centerpartiet har i veckan presenterat 200 förslag för att växla upp klimatarbetet. Vi tar på oss ledartröjan och går före. I stället för kärnkraft behöver fler partier visa hjärnkraft – för våra barns skull!

Anders Andersson, Stig Andreasson och Anna-Lena Gunnarson

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.