Mark
Centerpartiet lokalt

Leif Sternfeldt


1:a namn på kommunlistan

Jag vill få ditt kryss och förtroende i valet 2018

Jag arbetar som ekonom på Helsjöns folkhögskola. Under den här mandatperioden är jag ledamot i kommunstyrelsen, arbetsutskottet och är gruppledare för vår fullmäktigegrupp. Jag har ett regionuppdrag som ersättare i SÄS (Södra Älvsborgs Sjukhus) styrelse.

Som person är jag ganska praktiskt lagd och försöker hitta lösningar på problem. Det gäller även inom politiken.

Kontakta Leif Sternfeldt

Kontakta Leif

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....