Grill- och fotokväll

Alla fullmäktigekandidater inbjuds till en grill- och fotokväll i Nittorp vid Hjälmån.

Samling vid Lillsjön 17,30.