Kretsstyrelse

Kretsstyrelse i våran lokal på storgatan.

Kallelse och dagordning kommer till de som berörs när det närmar sig