Crister Persson

Personbild


Ersättare i kommunfullmäktige

Mossebo, företagare

Med erfarenhet från företagande vill jag lyfta fram behovet av bra infrastruktur och hög servicenivå. Ser också behov av offensivt agerande för att stärka landsbygden. Företagande och entreprenörskap är grunden för vår gemensamma välfärd. Skolan skall hålla hög kvalitet och sätta den enskilde eleven i centrum. En väl utvecklad och fungerande äldreomsorg för ett tryggt åldrande.


Kontakta Crister Persson

Kontakta Crister

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....