Den nya kommunledningen vald formellt

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 12 December 2022 valdes den nya kommunledningen formellt.

Detta skedde genom den långa hög med val som kommunfullmäktige hade att genomföra under mötet. Den nya kommunledningen för Tranemo består av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna som skapar en stark majoritet i fullmäktige. Till kommunstyrelsens ordförande valdes Driton Bilalli från Socialdemokraterna. Ett fåtal val ska också förrättas på kommunstyrelsens första möte, och det är bland annat valen till det viktiga lärandeutskottet och omsorgsutskottet.

Nedan följer alla de som valts på centerpartiskt mandat:

Kommunstyrelsen

Ledamöter- Lennart Haglund (andre vice ordförande och kommunalråd), Viktoria Haraldson och Emelie Romland.

Ersättare- Lina Chalhoub, Karin Ljungdahl samt Cecilia Lööf.


Kommunrevisionen

Revisor- Bengt Melkersson (vice ordförande)


Huvudmän till sparbanken Tranemo

Huvudmän- Viktoria Haraldson, Ann-Sofie Sandqvist och Lennart Haglund


God man vid lantmäteriförrättningar

God man- Lars-Erik Enoksson


Demokrati och visionsberedningen

Ledamot- Sören Karlsson


Valnämnd

Ledamot- Tina Haglund

Ersättare- Lina Chalhoub


Krisledningsnämnd

Ledamöter- Lennart Haglund (andre vice ordförande)

Ersättare- Karin Ljungdahl samt Viktoria Haraldson


Överförmyndarnämnd

Ledamot- Lennart Haglund

Ersättare- Karin Ljungdahl


Samverkansnämnd Arbetsmarknad (Med Svenljunga kommun)

Ledamot- Lennart Haglund ( ordförande),


Samverkansnämnd Personal (med Svenljunga kommun)

Ersättare- Lennart Haglund


Gemensam bygg och miljönämnd (med Gislaved kommun)


Ledamot- Tina Haglund (ledamot i arbetsutskottet),

Ersättare- Sören Karlsson

Tranemo forum AB (Moderbolaget)

Ledamot- Fredrik Larsson.

Ersättare- Lars-Erik Enoksson.


Tranemo bostäder AB

Ledamöter- Lennart Haglund (ordförande), och Jörgen Erikson

Ersättare- Alexandra Sindell och Crister Persson


Tranemo utveckling AB

Ledamot- Torbjörn Edgren

Ersättare- Cecilia Lööf.


Ombud ätrans vattenråd

Ombud- Fredrik Ljungdahl


Frans A Nordqvists stiftelse(Månstad)

Ledamöter- Gunilla Gustafsson(ordförande) och Bengt-Anders Larsson (vice ordförande)

Ersättare- Ingrid Lundgren, Sören Karlsson och Jörgen Johansson


Tranemo Sjukhjälps- och understödsfond inkl. FE Claessons, Edit Anderssons och Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation

Ledamot- Bertil Olsson (vice Ordförande),


Stiftelsen Frank Brunkes minne (Länghem)

Ledamot- Christoffer Andersson


Lindgrens Stiftelse (Ölsremma)

Ledamot- Maria Hulander.

 

Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Ledamot- Lennart Haglund