Elisabeth Petersson

Personbild


Ledamot i kommunfullmäktige

 

Tranemo, lärare

Den allra viktigaste frågan för mig är att förskola och utbildning håller den högsta kvalitén, med de bästa pedagogerna, samt sätter barnet och elevens behov i centrum. Varenda unge i Tranemo skall ha fått de bästa förutsättningarna för sitt livslånga lärande när de lämnar skolan.

Allas lika värde samt rättigheter och skyldigheter är grundförutsättningarna i byggandet av det goda och toleranta samhället. Då måste vardagen genomlysas av trygghet, frihet och öppenhet.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.