Centermöte

Alla medlemmar hälsas välkomna till Centermöte. Vi diskuterar aktuell politik och går igenom handlingarna till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Tid: 23 mars klockan 17.30

Plats: Digitalt via Microsoft Teams

Anmälan: Mejla mikael.dahl@centerpartiet.se så erhåller du en länk till mötet.

Här kan du läsa om kommunfullmäktiges möten