Centermöte

Alla medlemmar hälsas välkomna till Centermöte. Vi diskuterar aktuell politik och går igenom handlingarna till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Tid: 13 december klockan 17.30

Plats: Digitalt via Microsoft Teams eller Sessionssalen i Stadshuset.

Här kan du läsa om kommunfullmäktiges möten