• / Kyrkoval 2021

Kyrkoval 2021

19 september är det valdag

Nu är det dags att gå till valurnorna för att välja ledamöter till kyrkomötet, stiftsfullmäktige och Ulricehamns pastorat.

Förnomineringar till de lokala valet har påbörjats och där har vi möjlighet att föreslå namn fram till den 15 januari.
Namnförslag lämnas till nomineringskommittén för kyrkovalet där är Mikael Dahl sammankallande.

Ansvar för valarbetet är den kyrkopolitiska gruppen med Tommy Johansson som sammankallande.

Har du frågor om kyrkovalet kontakta Tommy Johansson, tommy.johansson@centerpartiet.se eller 0708-58 55 37

Victor Sund
Kretsordförande
Roland Karlsson
Kommunstyrelsens ordförande
Mikael Dahl
Biträdande kommunalråd, Gruppledare