Centerkvinnorna och Centerpartiet uppvaktar kvinnliga företagare.

För att uppmärksamma Internationella kvinnodagen har Centerkvinnorna och Centerpartiet i Ulricehamns kommun skapat en tradition att uppvakta en kvinnlig företagare i kommunen.

Om kvinnor drev företag i samma utsträckning som män skulle Sverige få uppskattningsvis 75 000 fler företag och 278 000 fler jobb.
Ökat företagande leder till lägre arbetslöshet, ökad BNP, och skatteintäkter till vår gemensamma hållbara välfärd. Ännu är endast en av fyra företagare i Sverige kvinnor. Därför är det en högt prioriterad fråga att driva politik som ökar kvinnors företagande.
På internationella kvinnodagen vill vi uppmärksamma en kvinna som redan tagit steget och gjort affärer av sina idéer.
2017 års kvinnliga företagare som fått motta diplomet blev Bodil Sandberg som driver en gårdsbutik på Tångabo gård, Varnum.
Med fler kvinnor som startar företag i Sverige tar vi ett viktigt steg mot ett mer jämställt samhälle. Fler kvinnor som företagare betyder också fler kvinnor i bolagsstyrelser och i de operativa ledningarna, fler kvinnor som äger kapital, och fler kvinnor med makt i näringslivet. Det är en utveckling vi ser fram emot.
 
Liselotte Andersson Centerkvinnorna
Bengt Leander Centerpartiet