En budget för tillväxt i hela Ulricehamns kommun

Ulricehamns kommun växer så det knakar, under 2017 kommer vi att slå nytt rekord för antalet nya invånare. Målet om 25 000 invånare 2020, som antogs i budgeten 2007, kommer med all sannolikhet att förverkligas. De senaste tre åren har kommunen vuxit med över 1 000 invånare och idag är vi över 24 200 i kommunen.

Att ha ett befolkningsmål skapar inte bara framtidstro och positiv energi, utan ger också en signal till vår omvärld att vi vill och planerar att växa. Detta är inte minst viktigt i kontakter med näringsliv och beslutsfattare på regional och statlig nivå.

I den budget som den politiska majoriteten presenterat för 2018 tar vi hänsyn till de behov som framkommit från förvaltningen men också de statsbidrag som aviserats från regeringen. Därutöver gör vi politiska prioriteringar som vi anser är viktiga för att skapa en positiv tillväxt för hela kommunen.

Miljöfrågan är viktig för majoriteten. Vi är fast beslutna att driva på för att ta vår del av att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Därför ger vi förvaltningen två riktade uppdrag.

Det första handlar om att utreda förutsättningar för ett mer hållbart samhälle. Återvinning och återanvändning är en nödvändighet för att kunna klara ett hållbart samhälle. Ulricehamns Energi har tidigare utrett ett så kallat återbruk och förvaltningen har utrett att införa en så kallad fritidsbank. Båda utredningarna bygger på tanken att kunna återanvända istället för att kassera och slänga. Vi ger nu förvaltningen i uppdrag att utreda om dessa verksamheter kan sammanföras för att på det sättet bygga ett hållbart samhälle, både ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Det andra uppdraget handlar om maten vi slänger. Enligt Livsmedelsverket slängs cirka 19 kilo ätbar mat i soporna och 26 kilo mat och dryck hälls i slasken. Siffrorna gäller per person och år. Vi vill därför se vad vi inom kommunal verksamhet kan göra för att bidra med att matsvinnet minskar. Därför får förvaltningen i uppdrag att utreda hur vi skall kunna mäta matsvinnet så vi kan sätta mätbara mål för att minska denna mängd.

Vi slår också fast ett nytt befolkningsmål, 10 år efter förra målet, att Ulricehamns kommun ska planera för att antalet invånare 2025 är 27 000. Vi strävar efter fortsatt tillväxt i hela kommunen. I centralorten pågår större planprogram och flera detaljplaner, men vi ser också behovet av att tillväxten måste öka i andra delar av kommunen. Därför lyfter vi också vikten av att förverkliga de LIS-områden som finns i översiktsplanen. LIS-områden är attraktiva områden för bostadsbyggande runt om i kommunen.

Man kan inte förvalta sig in i framtiden, framtiden måste mötas med utveckling.

Mattias Josefsson (S)

Roland Karlsson (C)

Roland Eriksson (L)