Vad vill Miljöpartiet?

Det är inte alltid helt enkelt att hänga med i var Miljöpartiet, MP, befinner sig i den lokala politiken. I budgeten för 2018 föreslår partiet att det ska byggas en ny skola som ersättning för Stenbocksskolan.

När ärendet om en ny högstadieskola nyligen passerade kommunstyrelsen så föreslog partiet istället att lappa och laga samt bygga till befintlig skola. Tvärtemot sin egen budget ville de nu istället förvandla Stenbocksskolan till en byggarbetsplats samtidigt som det ska bedrivas undervisning.

Ingemar Basth (MP) skriver i en insändare i UT att han är emot stora skolor och säger sig ha stöd i forskning och vill ha svar från oss inom majoriteten.

Oavsett vilket av MP:s förslag som gäller idag så innebär båda deras förslag att man måste ta höjd för en skola på 750 elever för att klara av Stenbocksskolans upptagningsområde framöver.

Då blir frågan vad Miljöpartiet anser gränsen går för en stor skola? Vi kan konstatera att de anser att en skola med 750 elever inte är en stor skola, men däremot en skola med 1000 elever.

Det vore bra, för att kunna föra en seriös debatt, att Miljöpartiet redogör för var gränsen går för en stor skola.

Det finns många frågetecken kring ett nytt gemensamt högstadium som vi behöver ha svar på innan vi fattar ett beslut. Därför vill vi ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta utreda och planera för att kunna fatta ett genomtänkt beslut.

Roland Karlsson (C)
Mattias Josefsson (S)
Birgit Andersson (L)