Centerpartiet och Nya Ulricehamn presenterar handlingsprogram för kommunen

Det kommunpolitiska handlingsprogrammet (kph) innehåller den politiska riktningen som den styrande minoriteten kommer att ha under mandatperioden 2019-2022. Ett stort fokus riktas på lärande och välfärd, kompetensförsörjning och att utveckla hela kommunen.

Det kommunalpolitiska handlingsprogrammet tydliggör vår målsättning för mandatperioden 2019–2022. Den ger de kommunala verksamheterna inriktningen och redovisar de uppdrag vi avser att genomföra. Därutöver kommer fler uppdrag att presenteras i samband med de budgetar som tas fram inför varje verksamhetsår. Då Centerpartiet och Nya Ulricehamn representerar ett minoritetsstyre erfordras samarbete och förankring hos övriga partier för att genomföra vår politik. Med goda avsikter och ödmjuk lyhördhet hoppas vi kunna genomföra stora och viktiga beslut för Ulricehamns kommun.

Handlingsprogrammet innehåller elva områden:

 • Förskola och skola
 • Vård och omsorg
 • Attraktiv arbetsgivare
 • Hela kommunen
 • Jobb och företagande
 • Infrastruktur och kommunikation
 • Miljö
 • Bygga och bo
 • Kultur och fritid
 • Demokrati och politik
 • Trygghet och beredskap

Länk till hela handlingsprogrammet , 192 kB.