Viktiga satsningar för landsbygden och maten i budgeten

Två viktiga satsningar i Centerpartiets (C) och Nya Ulricehamns (NU) budgetförslag är att skapa servicepunkter runt om i kommunen och att fortsätta arbetet med minskat matsvinn i skolan.

Skapa servicepunkter och sociala mötesplatser tillsammans med föreningslivet runt om i kommunen.
Servicepunkterna fungerar som en dynamisk serviceinrättning på landsbygden. De är ett viktigt nav för sin ort och för den service som de kan komma att erbjuda för boende och besökare. De är också den naturliga mötesplatsen i en by/ort. Genom att etablera servicepunkter på strategiska platser ska behovet av resor till centralorten för enklare ärenden och tjänster minska. Det ger effekter inom många områden, framför allt vinster i form av tid och ekonomi för användaren, minskad miljöpåverkan och en utökad medborgarservice för kommunens invånare.

Det här är en viktig satsning för att servicen på landsbygden ska förbättras, men också för att utveckla kommunens miljöarbete, säger Roland Karlsson, kommunstyrelsens ordförande (C)

Minska matsvinnet ytterligare i våra skolor.
En vanlig uppfattning är att dålig kvalitet på maten gör att eleverna slänger mycket mat. Det är fel. Det slängs faktiskt mest mat de dagar som elevernas favoriträtter serveras. Det är nämligen stress som är den största orsaken till matsvinn i skolan.

En satsning på situationen i skolmatsalarna i kommunen är viktigt för att minska den stress elever utsätts för vid lunchen, vilket kan bidra till ett minskat matsvinn och förhoppningsvis på sikt förbättra måluppfyllelsen i skolan, säger Mikael Dahl, biträdande kommunalråd (C).

Förvaltningen får i uppdrag att se över hur man kan förändra miljön i skolmatsalarna och minska elevernas upplevda stress vid måltiderna.