Inriktningsbeslut 7–9 skola

Som styrande partier försöker vi alltid forma förslag som kan antas av en majoritet i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Det är inte minst viktigt i frågor som berör, påverkar och är viktiga för kommunens utveckling och dess invånare.

Inriktningsbeslutet om kommunens framtida högstadieskolor är en sådan fråga, men det är bara ett av många beslut som kommer att tas innan skolorna finns på plats.

Vi arbetar för att skapa en positiv utveckling i hela kommunens geografiska yta, det är vårt uppdrag. När det gäller frågan om framtidens högstadium har vi efter mycket research sett att en F-9 skola i Timmele skulle vara en bra organisationsform för verksamheten i Timmele. Men vi har också mötts av stort motstånd från flera andra partier.

När vi frågat våra partigrupper om vad som är viktigast, att utveckla högstadiet i Timmele eller hålla fast vid F-9 skola har beskedet varit tydligt. Det viktigaste är att utveckla högstadiet i Timmele.

Därför släpper vi frågan om hur högstadiet skall organiseras i vårt förslag. Vi inser att det finns en majoritet av ledamöter i kommunfullmäktige som inte vill ha en F-9 skola i Timmele.

Arbetet med högstadiet kommer inte vara klart till valet 2022 och att fatta ett minoritetsbeslut i frågan, som det genom olika uppgörelser var på väg att hända vid senaste kommunfullmäktige, skulle varit djupt olyckligt.

Vårt förslag som vi presenterat för samtliga partiers gruppledare och som vi hoppas skapar en majoritet i kommunfullmäktige blir:

  1. Att utreda och planera för två högstadieskolor i centralorten och en högstadieskola i Timmele.
  2. Att göra det möjligt för framtida utbyggnader av skolorna.
  3. Att utreda användningsområdet för fastigheterna och mark vid nuvarande Stenbocksskola.
  4. Att utreda behovet av en resursskola/skolakut.
  5. Att beslut, från KF 2018-01-25 §9, om att planera för en ny skola i centralorten som inrymmer samtliga elever årskurs 7–9 i kommunen härmed avslutas.

Roland Karlsson (C) Kommunstyrelsens ordförande

Mikael Levander (NU) Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Mikael Dahl (C) Biträdande kommunalråd