Minnesord Gunhild Eriksson

Vi har nåtts av budet att Gunhild Eriksson har gått bort.

Gunhild Eriksson föddes 1926 i ett lantbrukarhem i Månstad där hon växte upp och blev kvar under hela barn och ungdomstiden. Gunhild och maken Nils drev lantbruket fram till 1949 då familjen flyttade till Ulricehamn och blev föreståndare för STF vandrarhem på Vistaholm. Där bodde Gunhild och Nils och var verksamma i många år.

Gunhild Eriksson engagerade sig både kommunalt och kyrkligt i början av 1970 talet. Hon tog plats i det nya Kommunfullmäktige 1971 för Centerpartiet och var kvar fram till 1985. Gunhild Eriksson var den första kvinnliga ledamoten i detta första Kommunstyrelse. Inför kommunsammanslagningen var Gunhild Eriksson verksam i Sammanläggningsdelegerade 1973 då Ulricehamns kommun blev vad den är i dag.

Gunhild Eriksson har haft ett flertal kommunala uppdrag för Centerpartiet så som Turistnämnden, Arbetslöshetsnämnden, Musikundervisningsnämnden, Byggnadskommittén, Sociala centralnämnden och Socialnämnden, Valberedningen, Kommittén för utarbetande för kommunens stöd till politiska partier samt lokal taxeringsnämnd. I Turistnämnden var Gunhild Eriksson dess vice ordförande under åren 1989–1991.

Gunhild Eriksson var också verksam i Kyrkofullmäktige och Kyrkoråd i Ulricehamns församling på 1970–80 talet.

Gunhild Eriksson engagerade sig i många frågor, bland annat i föreningen för att bygga en konstgjord isbana på Lassalyckan, styrelsemöten hölls alltid på Vistaholm.
Sång och musik var alltid ett stort intresse för Gunhild Eriksson. I början av 1970 talet utbildade hon sig till kantor och fick tjänst som kantor i Ulricehamns pastorat och senare i Timmele som hon var kvar i till sin pensionering.

Gunhild Eriksson var under många år ledare för Ulricehamnsbyggdens Lucia med stor framgång.
Gunhild Eriksson har alltid varit en mycket aktiv person, och hon var en trogen besökare i Ulricehamns kyrka så länge krafterna orkade.

Våra tankar går till barnen med familjer.

Roland Karlsson
Kommunstyrelsens ordförande

Mikael Dahl
Gruppledare Centerpartiet i Ulricehamn

Liselotte Andersson
Kretsordförande Centerpartiet Ulricehamn