För Ulricehamns Bästa!

Centerpartiet arbetar kontinuerligt för Ulricehamns kommuns bästa. Inte bara vissa områden, utan kommunens hela geografiska yta. Det är vårt uppdrag.

Som största medlemsparti i kommunen så får vi hela tiden signaler vilka utmaningar vi behöver hantera.

När andra partier vill avveckla kommunal service i våra tätorter, så vill Centerpartiet istället utveckla servicen.

Centerpartiet i Ulricehamns kommun vet att samarbete skapar utveckling, inte motsättningar.

Vi vet att när de tre starka utvecklingsaktörerna, Kommun – Näringsliv – Föreningsliv, samarbetar skapar vi så mycket mer.

Egentligen är det inte så konstigt. Centerpartister finns i både föreningslivet, näringslivet och kommunen.

Tillsammans gör vi skillnad.

Det är Ulricehamns kommun på riktigt!

Liselotte Andersson
Ordförande i kretsstyrelsen
Roland Karlsson
Kommunstyrelsens ordförande, Ledamot av kommunfullmäktige
Mikael Dahl
Biträdande kommunalråd, Ledamot i kommunstyrelsen, Ledamot av kommunfullmäktige

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.