Ulricehamn
Centerpartiet lokalt

Kommunal service

Centerpartiets mål om 25 000 invånare 2020 som antogs av kommunfullmäktige i samband med budgeten 2007 kommer att förverkligas. Målet har varit viktigt för att skapa en positiv utveckling för Ulricehamns kommun. För Centerpartiet är det viktigt att denna utveckling skapar tillväxt i hela kommunens geografiska yta. Den kommunala servicen är därför viktig att utveckla runt om i kommunen.

Att ha en bra skola och vård och omsorg är viktigt för att bli en attraktiv kommun. De närmaste åren ser vi också konkurrensen med att kunna få utbildad personal inom offentlig verksamhet. Ulricehamns kommun måste därför hitta sätt som gör det spännande och intressant att bli en del i vår organisation.

Det är viktigt att skapa mötesplatser genom att bygga upp servicepunkter och sociala mötesplatser i kommunen. En servicepunkt är en träffpunkt och social mötesplats. Servicepunkter är ett sätt att få utökad service på landsbygden, utanför centralsamhället. Här kan man träffas över en kopp kaffe, göra sina ärenden över nätet, ta del av information via broschyrer och mycket annat. Detta ska ske genom ekonomiskt stöd av kommunen.

Under mandatperioden 2019-2022 kommer vi arbeta för:

  • Ge förutsättningar att skapa servicepunkter och sociala mötesplatser runt om i kommunen.
  • Laddstolpar på alla större kommunala arbetsplatser.
  • Att Marbäcks skola byggs ut och blir en del av centralortens upptagningsområde.
  • Upprustningsplan för att utveckla våra förskolor och f-6 verksamhet i hela kommunen.
  • Möjligheten för föreningslivet att genom överenskommelser tillsammans med kommunen bidra till utveckling av våra orter.
  • Förverkliga nya bostadsområden, både i centralorten och i våra tätorter.
  • Erbjuda elever avgiftsfri frukost i skolan.
  • Att den nya vårdteknologin ska vara en del av kommunens vård och omsorg.
  • Vi vill bli Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare.
  • Utöka fixartjänsten att gälla även särskilda boenden.

Roland Karlsson
1:a på kommunlistan
Mikael Dahl
2:a på kommunlistan