Christer Mårtensson

Personbild


  • Yrke: Trädgårdsmästare
  • Ålder: 50
  • Bor: Siene
  • Intergration
  • Utbildning
  • Miljö

Text