Vårgårda
Centerpartiet lokalt

Fanny Lindberg

Fanny Lindberg 2018


  • Yrke: Undersköterska
  • Ålder: 23
  • Bor: Vårgårda

Förtroendeuppdrag

  • Ledarmot fullmäktige
  • Sekriterare kretsstyrelsen