Framtidsdagen 2018

Centerpartister i montern på Framtidsdagen i Vårgårda.

Framtidsdag i Vårgårda med politisk debatt där vi pratar om hur vi har och ska fortsätta vara en ledande kommun i miljöarbetet.

🏫 Vårgårdas nya skola blir Svanenmärkt och kommer ha solpaneler. Svanenmärkningen ställer tuffa krav på både byggnation, energiförbrukning, materialval och framtida drift av skolan.

🏠 Sveriges mest självförsörjande hus byggs av Vårgårda bostäder. Genom att uppmuntra och vara initiativtagare kommer fler våga satsa.

🚌 Både bussar och sopbilar går på lokal biogas, dessutom nästan alla kommunbilar. Lokalt bränsle skapar hållbara jobb!

🚴 Vi vill förbättra cykelmöjligheterna i hela kommunen och uppmuntra företag till att erbjuda cykelställ och ombytesmöjligheter.