Ängelholm
Centerpartiet lokalt

Förtroendevalda

Kommunstyrelsen
Liss Böcker (1:e vice ordförande)
Lennart Nilsson (Ersättare)

Familje- och utbildningsnämnden
Rasmus Waak-Brunkestam (1:e vice ordförande)
Mats Widén (Ersättare)

Samhällsbyggnadsnämnden
Hans-Åke Jönsson (1:e vice ordförande)
Sven Bergman (Ersättare)

Nämnden för omsorg och stöd
Ann Hörnebrant Sturesson (Ordinarie med AU plats)
Carin Olsson (Ersättare)

Miljö- och tillståndsnämnden
Staffan Broddesson (Ordförande)
Annely Silfverax (Ersättare)

Nämnden för idrott, kultur och fritid
Ulf Mattsson (Ordinarie)
Viktoria Österling (Ersättare)

Valnämnden
Lennart Nilsson (Ordinarie)

Överförmyndarnämnden
Urban Lennartsson (Ersättare)

Beredning 1
Linda Böcker Åkerman (1:e vice ordförande)

Beredning 2
Sven Bergman (Ordinarie)

Ängelholmshem
Carl-Gustaf Gudmundsson (1:e vice ordförande)

Kommunrevision
Ingemar Olsson (Ordinarie)

Text