Centerpartiet i Ängelholm vill satsa på utbyggnad av säkra cykelleder i hela kommunen.
Så långt det är möjligt ska cykellederna gå på separata vägar skild från övrig fordonstrafik.