30 april FÖR LANDSBYGDENS BÄSTA

En levande landsbygd är bra för Sverige. Det är med landsbygdens hjälp som vi kan stärka vår beredskap genom ökad matproduktion och förnybar energi.