Skyddsjouren i Ängelholm!

Efter initiativ av Centerpartiet får nu Skyddsjouren 500 000kr extra i bidrag!

Skyddsjouren i Ängelholm är en ideell förening som hjälper och stöttar personer som lever i en svår livssituation med psykisk, fysisk, ekonomisk och/eller sexuellt våld. Nu har kommunstyrelsen beslutat att tilldela föreningen ett bidrag på 500 000 kronor.