Idag är det vintercyklingens dag!

Idag på vintercyklingens dag slår vi ett slag för säkrare cykelvägar i hela vår kommun!

Vi vill satsa på säkra cykelvägar i hela kommunen. Så långt det är möjligt ska cykelvägar gå på separata vägar skild från övrig fordonstrafik. Helt nya cykelvägar behövs bl.a. på sträckorna Munka Lungby - Hjärnarp, Hjärnarp - Ängelholm och Pomona - Barkåkra. Ängelholm förtjänar bättre cykelvägar!