Stig Rådström

Personbild


– Styrelseledamot i Centerpartiet Åstorp

– Ordförande i Kultur & fritidsnämnden

Jag har arbetet inom sjukvården i över 30 år, på röntgen, operation och inom rättspsykiatrin, både som sjuksköterska och chef, vilket ger en bred bild av vården och kollektivtrafiken inom Region Skåne.

Det är två stora områden som har behov av förändring och förbättring. Lägger vi verkligen resurserna på rätt ställe? Vårdköerna bara ökar, oavsett om det gäller en operation eller om man har behov av stöd ifrån psykiatrin? Om vi förbättrar kollektivtrafiken har vi större möjlighet att välja ett klimatsmart alternativ vid resor inom region Skåne. Lägger vi resurser tidigt på våra barn, får vi en bra framtid.

Kontakta Stig Rådström

Kontakta Stig

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.