Styrelsesammanträde - 25 maj

Centerstyrelsen kommer att hålla sin sammanträde på tisdag den 25 maj.
Alla förtroendevalda politiker förväntas delta tillsammans med kretsens styrelse.

Ytterligare information kommer snart.