Styrelsesammanträde - 27 juli

Centerstyrelsen kommer att hålla sin sammanträde på tisdag den 27 juli. Alla förtroendevalda politiker förväntas delta tillsammans med kretsens styrelse.

Ytterligare information kommer snart