Styrelsesammanträde - 29 september

Centerstyrelsen kommer att hålla sin sammanträde på onsdag den 29 september. Alla förtroendevalda politiker förväntas delta tillsammans med kretsens styrelse.

Ytterligare information kommer snart.