Styrelsesammanträde - 17 november

Centerstyrelsen kommer att hålla sin sammanträde på onsdag den 17 november.
Alla förtroendevalda politiker förväntas delta tillsammans med kretsens styrelse.

Mer info kommer inom kort