Min mening " Tänk efter innan det är försent"

En Åstorpsbo tycker till om var ett nytt kommunhus ska byggas.

I avsaknad av handel i Åstorps centrum så fyller man upp med postkontor, polishus, medborgarskola och kommunkontor...

Klok insändare som delar vår uppfattning. Vi i Centern driver just denna frågan.

Vi anser att nytt kommunhus bör byggas på folketshus tomten och att man i samband med det bör bygga ett underjordisk garage under det nya kommunhuset.

Det skulle vara till nytta för de som jobbar där men skulle även kunna användas av allmänheten efter arbetstid.

Nu när Åstorp skall växa med nya bostäder på Björnekulla ås så måste det finnas plats i centrum för nya och fler butiker, plats för ungdomar och äldre.