Mycket tänkvärt från Ebba Krumlinde

Till stöd för våra bönder

Tja ........ planen har stannat, bilar har stannat, världen som helhet till stor del har stannat upp och Co2-nivåerna har sjunkit!

Ändå slutar bönderna inte med sitt. De går fortfarande upp för att mjölka korna , lamningarna är i full gång, nötkreaturen behöver fortfarande utfodras, grödorna måste snart i backen, men Co2-nivåerna har dock sjunkit.

Kanske jordbruk inte är så dåligt som media har gjort det till... kanske världen inte kommer att sluta på grund av våra boskap kanske, bara kanske, kommer jordbruket faktiskt vara helt rätt, att vara räddningen när denna värld behöver mat ..... Vi kan inte importera all mat från utlandet! .... Ät lokalt. ät färsk ...