Miljonsatsning på Tingvalla

Äntligen klart för att göra Tingvalla området mera lättillgängligt med bättre ledmarkeringar och skyltar som visar vart lederna går m.m.. De investeringar som nu kan genomföras tack vare leaderpengarna kommer givetvis att göra ravinen vid Tingvalla ännu mer lockande och bidra till att Tingvalla blir porten till Söderåsen.

Stig Rådström Centerpartiets representant samt ordförande i Kultur & fritidsnämnden glädjer oss med beskedet...

Tingvalla är ett område med rik lövskog. I Tingvallaravinens branter, vid Skyttebäcken, har träden fått bli gamla och döda stammar ligger kvar. I den fuktiga miljön trivs mossor, lavar, ormbunkar och snäckor. Vandringsleden Ås till Ås, en av Skåneledens etapper går förbi här men börjar redan vid Åstorps station. 

Vi har i nämnden pratat om Tingvalla sedan 2019 där vi har påtalat behovet av att rusta upp Tingvalla området bla genom att märka upp leder och även sätta upp kartor där lederna är utmärkta. 

Nyligen fick Åstorps kommun 1,6 miljoner kronor i stöd från Leader och Europeiska Landsbygdsfonden för att utveckla Tingvalla strövområde och få fler att stanna till i området när de besöker Söderåsen, dessutom skjuter kommunen till ytterligare 375 000 kr till projektet "Tingvalla - en port till Söderåsen"  Målet är att förbättringarna av området ska stå klart i december 2021.