Presentation "Björnekulla Ås"

I filmlänken kan ni se plankontorets presentation av detsaljplanen för Gladan 2 m.fl. för Björnekulla Åsen.