Årsmötets protokol

Vi från styrelse vill tacka er alla för deltagandet och engagemang på vår första digitala årsmöte.

Vi vill även tacka vår Annica Vink för allt hårt arbete som hon hade lagt under alla dessa år och tyvärr har nu avsagt sig uppdraget som styrelseledamot. Annica kommer att ägna mer tid åt sina politiska uppdrag i kommunen som Centerpartiets företrädare .

Samtidigt välkomnar vi alla nya ledamot och ersättare i styrelsen!

Årsmötets protokoll finns nu att läsa på Connect.