Vandring i Nyvång

Ni är hjärtligt välkomna till en gemensam vandring upp till gruvhögens topp

Gruvhögen har nästan varit helt bevuxen med björk och sly. Den är nu rensad och parken iordningställd. Därför kan ett besök vara intressant. Vi startar från gruvmuseet i Nyvång, onsdag 14/7 k.18.30. Tekniske chefen Jörgen Wallin guidar. Vi bjuder på kaffe och fralla efter vandringen Anmälan om deltagande senast måndag 12/7 till Hans-Ingvar hansingvar.j@telia.com eller tel. 070 220 6410