Vårt valprogram

Åstorp är en välskött och trivsam kommun, vi vill

medverka till att göra den ännu bättre.

Det skall vara tryggt att bo i Åstorp.

Vi skall ha en skola där eleverna känner sig trygga.

Fler elever än i dag skall nå behörighet till gymnasiet.

Det skall vara tryggt att vara äldre i Åstorp.

Kommunen skall stödja och aktivera föreningslivet.

Ett varierat kulturutbud bl.a. via biblioteken, genom stöd till

hembygdsföreningarna och i samarbete med teaterföreningen.

Förbättra integrationen genom att få fler i arbete.

Arbeta för att på sikt få en fossilfri kommun.

Bevara och utveckla den centrumnära naturen.