Äldreomsorgen skall vara trygg

När hälsan sviker skall inte även äldreomsorg göra det också!

Vi vill att det byggs ytterligare ett trygghetsboende.

Att vårdboendet Backsippan ersätts av boende på annan plats.

Att det ges möjlighet för boende med matdistribution att äta tillsammans t.ex. på Vidåsen.

Att de som vårdar närstående i hemmet, får stöd och avlösning om behovet infinner sig.

Att maten som serveras till de äldre skall vara traditionell husmanskost och om möjligt närproducerad.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.