Föreningslivet

Många föreningar gör ett jättejobb för våra ungdomar

Det kan bli ännu bättre. Då krävs det mer resurser och ett utökat samarbete mellan föreningsliv, skola och kultur och fritidsförvaltningen. Ett utökat samarbete skulle förbättra elevers möjlighet till en aktiv fritid och underlätta integrationen för de nytillkomna ungdomarna.