Företagsklimat

Ett bra företagsklimat är grunden för

ett expanderande näringsliv.

Centerpartiet driver på för lägre arbetsgivaravgifter och enklare administration. Vi vill förenkla för företag och skapa förutsättningar för ett starkt och varierat näringsliv.

Även på det kommunala planet gäller det att underlätta för alla aktörer. Det skall vara lätt för företagen att få kontakt med kommunen och man skall få snabba svar på sina framställningar.

Kontaktnäten mellan företagen och kommunen behöver byggas ut.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.