Företagsklimat

Ett bra företagsklimat är grunden för

ett expanderande näringsliv.

Centerpartiet driver på för lägre arbetsgivaravgifter och enklare administration. Vi vill förenkla för företag och skapa förutsättningar för ett starkt och varierat näringsliv.

Även på det kommunala planet gäller det att underlätta för alla aktörer. Det skall vara lätt för företagen att få kontakt med kommunen och man skall få snabba svar på sina framställningar.

Kontaktnäten mellan företagen och kommunen behöver byggas ut.