Fosilfri kommun

För att nå målet ett fossilfritt samhälle skall kommunen föregå med gott exempel.

Vid nybyggnation skall installeras solceller för elproduktion och bygget anslutas till fjärrvärme systemet, där så är möjligt .

Kommunen skall installera fler laddningsstolpar i takt med att antalet elbilar ökar.

På sikt skall kommunens bilar drivas fossilfritt t.ex. med el eller vätgas.

Vi vill bygga ett nytt reningsverk för att klara ökade mängder av avloppsvatten och för att minska föroreningarna i våra vattendrag.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.