Integration

Nyanlända och övriga utrikesfödda är en viktig resurs som kommer att bidra till vårt samhälle.

För att lyckas med integrationen är grundförutsättning att lära sig språket och snabbt komma i arbete. Lika viktigt är att lära sig hur det svenska samhället fungerar.

Integrationen ska fokusera på att hjälpa människor in i samhället genom skola och arbete och förenings engagemang istället för ett passiviserande bidragsberoende. Kommunens arbetsmarknadsenhet ska tidigt få kontakt med dem som behöver försörjningsstöd för att lotsa dem ut i arbetslivet genom samverkan med företagare såväl lokalt som regionalt.