Nära, trygg och kunskapsgivande skola

Mindre barngrupper i förskolan. Fler elever skall nå behörighet till gymnasiet.

Därför vill vi anställa skolvärdar och lärarassistenter, vilket ger lärarna mer tid för undervisning. Skollokalerna är i dag otillräckliga. Vi vill bygga ny mellanstadieskola på Tingdal och en ny F-9 skola på Haganäs. I anslutning till denna vill vi bygga en ny idrottshall och en mindre hall vid Tingdal. Efter skoltid disponeras hallarna av kommunens föreningar.