Turism och friluftliv

Förutom Söderåsen vill vi utveckla även andra område intressanta ur frilufts- och turistperspektivet.

Nyvångs gruvhög och markområdet däromkring har inköpts av kommunen. Det är nu viktigt att området blir tillgängligt för allmänheten. Vandringsleder och en grillplats iordningställs. Det blir en resurs för alla Åstorpsbor, men kan också tillsammans med gruvmuseet bli en turistattraktion.

Under förutsättning att Skanska befrias från åläggandet att vattenfylla det gamla stenbrottet finns här ett område med förutsättningar för många olika aktiviteter. Där kan det bli banor för mountainbikecykling, terränglöpning, bergsklättring, en badsjö och en scen med möjlighet för konserter.