EU-VALET

Tack till alla som röstade på Centerpartiet i EU-valet!

EU-valet 2019 var Centerpartiets bästa EU-val någonsin där vi ökade från 1 till 2 mandat vilket betyder att vi är fler centerpartister som kan driva vår gröna, liberala politik i Europaparlamentet.

Vi tackar alla medlemmar och kandidater som drivit en bra valrörelse som gav detta fina utfall och önskar Fredrick Federley och Abir al Sahlani välkomna som våra Europaparlamentariker.