• / Politiker

Politiker

Våra förtroendevalda

Kommunstyrelsen:

Uno Johansson och Ebba Krumlinde

Ersättare: Mats Sjöbeck

Kommunfullmäktige:

Ebba Krumlinde, Uno Johansson, gruppledare uno-johansson@telia.com

Ib Nilsson, Johan Arnoldsson

Emma Jönsson, Mats Sjöbeck

Ersättare: Linnea Gunnarsson-Elvertsson, Sonia Larsson och Johanna Svensson

Ledamot i Utbildningsnämnden: Linnea Gunnarsson-Elvertsson och Uno Johansson

Ersättare i Utbildningsnämnden: Anton Karlsson och Christel Eriksson

Ledamot i Vård- och omsorgsnämnden: Ib Nilsson,

Ersättare i Vård- och omsorgsnämnden: Sonia Larsson

Ledamot i Myndighetsnämnden: Kenneth Larsson

Ersättare i Myndighetsnämnden: Johan Arnoldsson

Ledamot i Kommunrevisionen: Nils-Börje Nilsson

Ledamot i Valnämnden: Rune Andersson

Ersättare i Valnämnden: Daniel Nilsson

Ledamot till styrelse i Båstadhem AB: Christian Nilsson

Ersättare till styrelse i Båstadhem AB: Emma Jönsson

Ledamöter i fullmäktige Bjäre Kraft: Ann-Marie Johnsson och Anders Gunnarsson

Ersättare i fullmäktige Bjäre Kraft: Marcus Nilsson

Ersättare till Skånes Luftvårdsförbund: Kenneth Larsson

Gode män vid lantmäteriförättningar: Rune Andersson

Ersättare till stiftelsen Båstadtennis: Ebba Krumlinde

Nämndeman vid Helsingborgs tingsrätt: Ann-Marie Johnsson

Ledamot i styrelsen för Nils Rubins och Alfred Johanssons samfond: Tomas Kulneff

Ersättare till Kommunförbundet Skånes förbundsmöte: Uno Johansson