Owe Håkansson

Personbild


1:e vice ordförande i Socialnämnden.

Jag är fortfarande operativt yrkesverksam i 2 företag samt pensionär.
Min vision är en kommun där vi alla tillsammans skapar en trygg tillvaro, från barnomsorg till äldrevård.
Alla som bor o eller flyttar till Burlöv skall erbjudas stöd till studier alternativt arbete redan från första dagen. Allt efter kartlagt behov o förmåga.
En förutsättning för detta är en väl fungerande kommunal service o ett aktivt näringsliv.