Owe Håkansson

Personbild


1:e vice ordförande i Socialnämnden.
Nämndeman Malmö tingsrätt.

Trots att jag sedan ett antal år formellt har uppnått pensionsålder, kan jag inte sluta att engagera mig.

Anledningen är att jag i mogen ålder har förmånen att få vara frisk o faktiskt fått uppleva att känna mig o mina erfarenheter efterfrågade inom min bransch i svenskt näringsliv och arbetsmarknadsfrågor.

Att på ideell basis få deltaga i utvecklingsprojekt tillsammans med studenter från Lunds, Uppsala universitet och Kristianstads högskola samt startups inom näringslivet är något som bidrar till att jag fortfarande känner mig ung.

Sedan 2014 sitter jag i Socialnämnden och sedan 2019 som 1:e vice ordförande. Min vision från första dag har varit och är att alla som bor eller flyttar till Burlöv skall erbjudas en väl fungerande välfärd, stöd till studier alternativt arbete redan från första dagen. Allt efter kartlagd kompetens o behov.

En förutsättning för detta är i första hand en samsyn från våra politiker för att kunna erbjuda våra professionella tjänstemän en bra arbetsmiljö o trygga förutsättningar, vilket med automatik innebär att vi kan stimulera näringslivet o tillhandahålla en god service vilket är grunden för ett tryggt samhälle.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.